4-5. MULTZOAK: MATERIAL BERRIAK. AURRERAPEN TEKNOLOGIKOAK ETA INGURUMENEAN ERAGITEN DUTEN INPAKTUA.